Finansų teisė: koncepcija, pagrindai, normos

Įstatymas

Finansinė teisė yra kolekcijatam tikros teisinės normos, kurių pagrindinė užduotis yra reguliuoti visuomeninius santykius, kurie atsiranda formuojant ir paskirstant valstybės institucijas (taip pat ir vietos valdžios institucijas) piniginius išteklius, įgyvendinant pagrindinius savo veiklos tikslus.

Ši teisės šaka, kaip ir visi kiti, turisubjektas, savo metodai, pagrindinės sąvokos ir normos, įtvirtintos teisės aktuose. Finansinės teisės dalykas yra socialiniai santykiai, kylantys pinigų lėšų formavimo ir perskirstymo metu. Paprastoje ne teisinėje kalboje valstybė turi finansinių išteklių savo pagrindinėms funkcijoms realizuoti, ty pinigams. Finansų teisės filialo reguliavimo pagrindinis dalykas yra santykiai visuomenėje dėl šių fondų susidarymo ir perskirstymo.

Pati sąvoka "finansų teisė" yra dvipagrindiniai aspektai. Pirma, tai yra mokslo šaka, tokia kaip jurisprudencija, ir, antra, bendrosios Rusijos teisės filialas. Kaip mokslas, finansų teisė studijuoja pagrindines normas, reglamentuojančias įvairių valdžios institucijų ir žmonių santykius vykdant jų finansinę ir ekonominę veiklą. Kalbėdami apie finansinę teisę, kuri yra neatskiriama bendrosios Rusijos teisės dalis, mes turime galvoje rinkinį normų, kurios yra pagrindinė žmonių ir valstybės institucijų santykių reguliuojanti veikla finansinės veiklos procese.

Finansinės teisės taisyklės yra tam tikrų rinkinyselgesio taisyklės priimtos viešųjų ryšių valdžios institucijų ir žmonių, remiantis formavimo ir naudojimo pagrindinių piniginių lėšų. pati valstybė taisyklės paprastai yra nustatyti, yra bendri visiems dalyviams, susidarančios lėšų paskirstymo procesą ir užsitikrino teises tų pačių dalyvių. Finansų teisė turi glaudžius ryšius su konstitucinių taisyklių, apimančių valstybės kaip visumos veiklą ir yra pirmaujanti sektorius Rusijos jurisprudencijos sistemos.

Pagrindinis finansinės teisės metodų tikslasyra užkirsti kelią pagrindinių taisyklių ir nuostatų pažeidimui. Tai pasiekiama taikant administracinius teisinius ir civilinės teisės metodus. Rusijos finansų teisė turi keletą šaltinių:

  • Rusijos Federacijos Konstitucija, kurioje nustatomi visos šalies finansų sistemos pagrindai ir atskiros jos kryptys.
  • Vykdomosios valdžios, atstovo, vietos valdžios norminiai ir teisės aktai.
  • Šalies vyriausybės nutarimai.
  • Rusijos Federacijos Prezidento dekretai.
  • Finansų ministerija.
  • Rusijos Federacijos centrinis bankas.

Visi norminiai aktai, įskaitant normasfinansinę teisę, vienija bendra bendroji sąvoka - Rusijos Federacijos finansiniai įstatymai. Kitaip tariant, galima sakyti, kad finansiniai teisės aktai yra konkreti finansinės teisės objektų išraiška. Visi santykiai, atsirandantys sukuriant ir paskirstant piniginius išteklius, yra nuosavybės santykiai ir yra viešojo pobūdžio.

Mokoma finansų teisė kaip drausmėvisos teisinės ir ekonominės aukštojo mokslo institucijos mūsų šalyje. Kursų studija, kaip taisyklė, prasideda pagrindinių sąvokų ir terminų įsisavinimu, šios sistemos raidos istorija Rusijoje. Šiuolaikiniai moksleiviai pradeda suvokti finansinės teisės pagrindus net aukštesnėse mokyklos klasėse, nes teisinių disciplinų studija yra sėkmingo teisiškai raštingos žmonių kartos ugdymo raktas.