Mokesčių institucijų teisės ir pareigos

Įstatymas

Mokesčių mokėtojų ir mokesčių institucijų teisės ir pareigos yra nustatytos atitinkamose įstatymo nuostatose. Visi Rusijos Federacijos mokesčių kodekso nurodymai nustatomi remiantis konstitucinėmis valstybės normomis.

Mokesčių institucijų teisės ir pareigos apimamokesčių inspekcijų atlikimas įstatymų nustatyta tvarka, dokumentų, kurie parodo padarytus mokesčių pažeidimus, arešto. Dokumentų konfiskavimas atliekamas, jei yra įtarimų, kad jie gali būti sunaikinti, pakeisti, pakeisti ar nuslėpti.

Mokesčių institucijų teisės ir pareigos yrapiliečių, kurie yra įpareigoti mokėti mokesčius mokesčių institucijoms, rašytinio pranešimo pagrindu. Atitinkamose institucijose piliečiai pateikia paaiškinimus dėl mokėjimų, pervedimų, mokėjimų išlaikymo ar kitų atvejų, susijusių su atitinkamų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimu.

Mokesčių institucijų teisės ir pareigos yrasąskaitų operacijų sustabdymas, susijęs su mokesčių nurašymu, mokesčiais ir mokėjimais. Tokiu atveju operacijos sustabdomos Mokesčių kodekse nustatyta tvarka.

Mokesčių institucijų teisės ir pareigosapima nagrinėjimą bet kuriai prekybos, sandėlių ir kitų objektų, kurie yra naudojami mokėtojų pelno arba susijusių su apmokestinimo objektu turinį. Tuo pačiu metu numatomas turto aprašas.

Mokesčių institucijos pagal veiklos rezultatusteisės aktai nustato mokėjimų, kuriems taikomos biudžeto ir nebiudžetinių fondų mokesčių mokėtojų dydį. Tuo pačiu metu taikoma atsiskaitymo būdą apimantį metodą naudoti informaciją apie mokėtoją arba kitų panašių mokesčių mokėtojams. Pastarasis naudojamas, kai pareigūnai neigė komercinės, sandėliavimo, gamybos srityse naudojamų pelno patikrinimą, tuo nesugebėjimo numatyti daugiau nei du mėnesius, duomenys, reikalingi apskaičiuojant, atsižvelgiant į apskaitos išlaidų ir pajamų, arba apskaitos pažeidimus elgesio, kuri atvedė nėra į neįmanoma apskaičiuoti mokėjimų sumą.

Mokesčių ins- titucijos gali reikalauti pašalinti pažeidimus, kurie buvo nustatyti mokant mokesčius ir mokesčius. Tuo pačiu metu jie gali kontroliuoti, kaip įvykdomi šie reikalavimai.

Mokesčių institucijų kompetencija yra surinktiužmokesčio ir mokesčių užstatą, priežiūrą, užtikrinančią, kad didelės asmens išlaidos atitinka jo pajamas, reikalauja banko dokumentų, patvirtinančių mokėjimo nurodymų vykdymą, kad būtų nurašyti įstatymų nustatyti mokesčiai ir atskaitymai.

Vadovaudamasi mokesčių kontrole, atitinkamainstitucijos gali įtraukti specialistus, vertėjus žodžiu ir kitus įgaliotus asmenis tam tikrais klausimais, kreiptis į piliečius, kurie turi informacijos apie bet kokias su priežiūra susijusias aplinkybes.

Jų kompetencija taip pat apima paraiškas dėl licencijų veiklos sustabdymo ar panaikinimo konkrečioms veiklos rūšims, išduotoms juridiniams ar piliečiams.

Mokesčių inspekcijos yra įgaliotosmokesčių pareigybių formavimas įstatymų nustatyta tvarka. Jų kompetencijai priskiriami teismų ieškiniai, skirti rinkti sankcijas iš asmenų, kurie pažeidė reikalavimus, susijusius su mokėjimais ir mokesčiais. Reikalavimai gali būti pareikšti ir pripažinta, kad pripažįstama, kad valstybinė asmenų registracija yra individualūs verslininkai.

Rusijos Federacijos Mokesčių kodekse taip pat nustatomos mokesčių agentų, tiesiogiai priklausančių atitinkamoms institucijoms, teisės ir pareigos.