Kas yra netinkamas elgesys? Netinkamo elgesio rūšys ir klasifikavimas

Įstatymas

Mes gyvename tokiu neramiausiu laiku, kai tokstokie žodžiai kaip piktnaudžiavimas, nusikaltimas, nusikaltimas nuolat mūsų lūpose. Gana dažnai mes net nemanome apie šių žodžių kilmę ir tai, ką jie reiškia. Bet tarp jų yra skirtumas, nepaisant to, kad jie yra toje pačioje srityje. Šiame straipsnyje mes išsamiau aptarsime, kokie yra kaltinimai ir kaip jie klasifikuojami.

Netinkamo elgesio sąvoka

Nepaisant to, kad šios dvi sąvokos yra gana panašios, iš tikrųjų jos iš esmės skiriasi viena nuo kitos. Nusikaltimai yra neteisėti veiksmai, kurie nėra susiję su socialiai pavojingais veiksmais.

Dėl jų įvykdymo, kaip taisyklė, neturėtų būti bausmė, o bausmė. Jei nusikaltimas įvykdytas, atsakomybė vis tiek bus vykdoma, tačiau tai priklausys nuo jo veislės.

kas yra nusižengimas

Gana dažnai baudžiamieji nusižengimai yra susiję su smulkiais pažeidimais, kurie yra nurašomi dėl nerūpestingumo ar nepaisymo visuomenėje galiojančiomis taisyklėmis ir normomis.

Koks skirtumas tarp baudžiamojo nusižengimo ir nusikaltimo?

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, jei mes vertiname kriminologijos požiūrį, skiriasi tik sunkumu, bet jie yra įstatymo pažeidimas.

Tik po nusikaltimo, visada yra bausmė, kurią galima pateikti (priklausomai nuo sunkumo) kaip tikras kalėjimo terminas ir didelė bauda.

Daugeliui nusikaltimas yra tas, kai asmuo priima žmogžudystę ar žalą asmens sveikatai. Bet iš tikrųjų, net ir nieko nežudydami, galite padaryti nusikaltimą (pavyzdžiui, finansinis sukčiavimas).

netinkamo elgesio pavyzdžiai

Žmonių nusikaltimai yra daug mažiau pavojingi visuomenei, todėl bausmė neturėtų būti tokia griežta. Gana dažnai jie yra tik vieno įspėjimo.

Netinkamo elgesio veislės

Kokie nusikaltimai mes apsvarstėme, bet visi jiegali paveikti įvairias mūsų gyvenimo sritis ir yra nusikalstamos, pavyzdžiui, administracinės ar civilinės normos. Būtent dėl ​​to klasifikuojama. Baudžiamieji nusižengimai yra tokie:

 1. Drausminė.
 2. Administracinis.
 3. Civilinis nusižengimas.
 4. Immoralus.

Daugelis teisėsaugos pareigūnų mano, kad bet koks nusikaltimas yra pirmas žingsnis nusikaltimo padarymo link, ypač tuo atveju, kai asmuo nėra nubaustas už jo vykdymą.

Apsvarstykite daugiau elgesio taisyklių.

Administracinis nusižengimas

Ši kategorija gali būti bet kokianeteisėti veiksmai, kurie pažeidžia viešąją tvarką, pažeidžia valstybės nuosavybę, piliečių laisvę ir teises. Ši grupė taip pat apima netinkamą elgesį sveikatos, darbo, aplinkos ir pan. Srityse.

Pvz., Nelaimingas vairavimas arbanesugebėjimas laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių gali būti priskiriamas administraciniam nusižengimui. Ši kategorija pažeidimų taip pat priklauso viešosios tvarkos pažeidimui, įsikišimui į architektūros ir istorijos paminklus.

žmonių kaltinimai

Paprastai tokie nusikaltimai gali būti tokie:

 • Bauda
 • Konfiskavimas.
 • Taisomasis darbas.
 • Administracinis areštas iki 15 dienų.

Apsvarstyti administracinius pažeidimus ir skirti nuobaudas gali tik institucijos, kurios yra įgaliotos tai daryti.

Už administracinį teisės pažeidimą asmuo gali būti nubaustas per metus nuo jo įteikimo momento.

Drausminiai nusikaltimai

Vis dėlto yra disciplinos sampratavisiškai suprantama. Namuose mes to reikalaujame iš mūsų vaikų, o darbo vietoje mes turime tai pačiai stebėti. Disciplina yra tam tikrų taisyklių ir nuostatų, priimtų konkrečioje visuomenėje, įmonėje, laikymasis.

Dažniausiai atliekamas drausminis nusikaltimaspobūdis, susijęs su darbo sutartyje išdėstytų sąlygų pažeidimu. Pavyzdžiui, drausminio nusikaltimo pavyzdys yra neatsargumas ar neatsižvelgimas į jų darbo pareigas.

neteisėto elgesio rūšys

Tokio pažeidimo svarstymas nebus susijęs su teisėsaugos institucijomis ir įmonės administravimu. Darbo kodekse numatyti drausminiai veiksmai, jie gali būti tokie:

 • PASTABA.
 • Papeikimas
 • Perkėlimas į kitą, mažiau apmokamą padėtį.
 • Atleidimas iš darbo

nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai

Kas dabar yra aiškus drausminis nuobaudas, tačiau reikia nepamiršti, kad administracija turėtų taikyti bausmę už tokį pažeidimą ne vėliau kaip po 1 mėnesio nuo jo atradimo.

Civilinis nusižengimas

Toks nusikaltimas gali būti priskirtas labiausiai nekaltam visuomenės atžvilgiu. Jei mes manome, kad civilinis netinkamas elgesys, pavyzdžiai yra šie:

 • Autorių teisių pažeidimas.
 • Skleisti klaidingus gandai apie asmenį, kuris yra įžeidžiantis.

neteisėto elgesio atsakomybė

 • Sutartinių įsipareigojimų nesilaikymas.
 • Nuosavybės žalos sukėlimas.
 • Sandorių, kurie nesiskiria dėl jų teisėtumo, sudarymo.

Jei asmuo padarė tokio pobūdžio baudžiamąjį nusižengimą, gali būti taikoma tokia bausmė:

 • Kompensacija.
 • Kompensacija už neturtinę žalą.
 • "Baudos" mokėjimas.
 • Priverstinis atkurimas pažeistų teisių ir kt.

Nepaisant to, kad pilietinės baudžiamosios nusižengimai laikomi mažiausiai pavojingais visuomenei, pažeidimas yra pažeidimas, todėl verta paminėti.

Neįgalus nusikaltimas

Šių rūšių nusižengimus dažnai vadinacivilinė teisė, tačiau reikia pažymėti, kad amoralieji veiksmai dažnai yra sąmoningi ir susiję su smurtiniais veiksmais prieš kitą asmenį.

Jei mes svarstysime tokius nusikaltimus, galima pastebėti, kad yra ne piliečių teisių, bet moralinių normų pažeidimas. Pavyzdys:

 • Smurtiniai veiksmai švietimo tikslais.
 • Žmogaus orumo pablogėjimas.
 • Pagarba savo mokiniams.
 • Viešas įžeidimas.
 • Kai kuriais atvejais reikalavimas kyšius iš studentų per sesiją taip pat laikomas nesąžiningu nusikaltimu.
 • Geriamoji išvaizda viešose vietose.
 • Nepilnamečių vaikų dalyvavimas alkoholio vartojimo procese.

piktnaudžiaujant

Gana dažnai tokie aktoriaiprocesai tampa švietimo įstaigų, mokytojų ir pedagogų darbuotojais. Jei įrodyta, kad padarė tokį kaltinimą, tai yra tinkama priežastis atleisti darbuotoją nuo jo pareigų. Tuo pačiu metu pateikiamas tinkamas įrašas knygoje, dėl kurio gali atsirasti tam tikrų sunkumų ieškant naujo darbo.

Jei neįprastą nusikalstamą veiką padarė asmuo, nesusijęs su vaikų auginimo procesu, tai atleidimas iš darbo gali būti nesilaikomas ir taikomos kitos bausmės.

Nemalonūs nusikaltimai laikomi sunkiausiais.proceso ir bausmės atžvilgiu. Kadangi galutinis sprendimas dėl to, ar nusikaltimas priskiriamas amoralei, ar šis neigiamas auklėjimo įrodymas priklausys nuo asmens, kuris dalyvauja šios bylos nagrinėjime, asmeninių moralinių savybių.

Bet kokios nuobaudos už nepagrįsto nusikaltimo padarymą nustatymas turi būti atliktas ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo jo atskleidimo dienos ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo to momento, kai jis buvo padarytas.

Sąlyginė klasifikacija

Mes suprantame, koks nusižengimas yra ir jis tampaakivaizdu, kad gana dažnai linijos tarp skirtingų nusikalstamų veikų rūšių yra gana miglotos ir sąlygotos. Ilgą laiką teisėsaugos institucijose buvo kalbama apie daugiau kaip 60 administracinių teisės pažeidimų perkėlimą į nusikalstamų veikų kategoriją.

Žinoma, piktnaudžiavimas yra veiksmas, kuris yramažiau rimtų pasekmių visuomenei, todėl neturėtų būti taip smarkiai baudžiama. Tačiau nepamirškite, kad labai dažnai tik viena smulkmena detalė atskiria nusikaltimą nuo tikro nusikaltimo, todėl siena tarp šių dviejų pažeidimų yra gana silpna.

Pavyzdžiui, jei vairuotojas vairuoja automobilįper didelis greitis, tada jis gali būti priskiriamas netinkamam elgesiui, bet jei dėl tokio stipraus vairavimo jis nužudo žmogų, tai bus nusikaltimas.

Negalima suprasti skirtumo tarpnusikalstamumu ir nusižengimu ir nesuvoki, kokia bausmė gali būti padaryta, būtina laikytis visų mūsų visuomenėje egzistuojančių taisyklių ir nuostatų ir laikytis įstatymų laikomo piliečio.