Socialinių įstaigų tipai ir jų funkcijos

Išsilavinimas:

Visuomenėje yra daugybėstruktūros, reguliuojančios žmonių elgesį ir veiklą. Socialinių įstaigų tipai yra labai įvairūs. Jų klasifikavimas gali būti grindžiamas skirtingais kriterijais, pavyzdžiui, veiklos srityse. Šiuo atveju galime išskirti tokias socialines institucijas: ekonomines, politines ir ideologines, kultūrines ir edukacines, visuomenines.

Ekonomikos, įskaitant institucijasturtas, pinigai, finansų sistemos, verslo asociacijos, įvairių tipų, skirtų skatinti gamybą ir paskirstymą socialinės produktas, reguliuoti pinigų cirkuliaciją.

Politinis ir ideologinis, struktūriškaiįskaitant valdžios institucijas, valstybinę dumą, vyriausybę, teismą, prokuratūrą, kariuomenę, teisėsaugos institucijas, yra susijusios su valdžios formavimu ir išlaikymu, ideologinių principų gamyba, išsaugojimu ir atgaminimu.

Kultūros ir švietimo įstaigos, į kuriasgalima įtraukti mokslą, švietimą, šeimą, religiją, įvairias kūrybines organizacijas, susijusias su kultūrinių ir dvasinių vertybių gamyba ir atgaminimu. Skatinti asmenų socializaciją.

Viešosios įstaigos, įskaitant visas savanoriškų piliečių asociacijų rūšis, reguliuoja ir organizuoja kasdienį socialinį žmonių gyvenimą, tarpasmeninius ir tarpgrupinius santykius.

Tai yra pagrindinės socialinės institucijos, kurių rūšys ir formos yra gana įvairios.

Yra ir kitų kriterijųtipologizacija. Jei dėl klasifikacijos pagrindo imtis elgesio reguliavimo būdų, galime nustatyti formalius ir neoficialius socialinių institucijų tipus.

Oficialios veiklos pagrinduįstatymų, teisės aktų, dekretų, instrukcijų, kuriomis vadovaujantis ir priežiūros funkcijos vykdomos, rašymas ir vykdymas. Jos remiasi sankcijomis, susijusiomis su skatinimu ir bausmėmis. Jie apima valstybę, armiją, mokyklą. Neformaliose institucijose nėra tiksliai apibrėžtos reguliavimo sistemos, jų sąveika nėra formalizuota, tačiau ją lemia socialinė kūrybiškumas ir piliečių valia. Jų kontrolė nustatoma taikant normas, kurios yra nustatytos visuomenės sąmonėje, nuomone, papročiuose, tradicijose. Jiems galima vykdyti įvairias asociacijas, susijusias su interesais, kultūros fondais ir kita.

Dabar apsvarstykite socialinių tipų ir funkcijųlabiausiai paplitusios institucijos. Pavyzdžiui, reguliavimo funkcija yra išspręsti taikant normas, tam tikras taisykles, atlygius ir bausmes už žmonių elgesį ir veiklą. Viešosios įstaigos taip pat siekia atkurti viešuosius santykius, per kuriuos perduodama patirtis, normos, kultūros vertybės iš vienos kartos į kitą. Kita funkcija yra integrali, kurią sudaro tai, kad ji suvienija siekius, veiksmus, individų santykius, kurie užtikrina visuomenės socialinį stabilumą. Kitas vaidmuo yra komunikacinis, kurio tikslas - palaikyti ryšius, bendravimą, žmonių sąveiką.

Be to, anksčiau, socialinės institucijosatlieka keletą specifinių ekonominių, valdymo, politinių ir kitų funkcijų: aiškių (formalių), kurias paprastai vykdo žmonės ir kurie įrašomi į norminius dokumentus, ir latentinius (paslėptus), kurie nėra deklaruoti, bet faktiškai vykdomi.

Jei nesilaikysite tam tikrų sąlygų,kurios padeda išlaikyti institucijų funkcionalumą, gali tapti sutrikdytos, ty jų darbas gali būti nesėkmingas, pažeidžia visuomenės destabilizaciją.

Taigi, mes išnagrinėjome pagrindinius socialinių institucijų tipus ir svarbiausias jų funkcijas.