Kas yra produkto diferencijavimas?

Išsilavinimas:

Produkto diferencijavimas yra įvadaskurios atitinka vieną poreikį ir turi bendras pagrindines charakteristikas. Šios įvairovės dėka įėjimo į pramonę papildomos kliūtys. Taip yra dėl to, kad tam tikra produktų kategorija yra patrauklesnė tam tikros kategorijos vartotojams. Formuoja vadinamąjį "lojalumą prekės ženklą" - prekės lojalumą. Dėl to naujos įmonės yra priverstos įveikti egzistuojančius vartotojų stereotipus. Ypač sudėtinga situacija naujoms įmonėms, patenkančioms į rinką esant gana agresyviai esamų įmonių reklamai ilgą laiką.

Produkto diferencijavimas verčia bendrovę skirti papildomų lėšų jo įvaizdžio formavimui ir priežiūrai.

Prieš bet kokią įmonę klausimas yra kaiplikti rinkoje. Kovos sąlygomis turėtume ne tik patenkinti poreikius, bet ir tai padaryti geriau nei konkurentai, tokiu būdu sukuriant didelių privalumų.

Galite sustiprinti savo pozicijas rinkoje, išskirdami savo produktą palankiai. Yra aiški diferenciacijos strategija.

Prekių skirtumų kūrimas ir įvedimas siekiantjo paskirstymas atsižvelgiant į konkurencinį pranašumą vykdomas keliose kryptimis: naudojimo efektyvumas, papildomos galimybės, ilgaamžiškumo lygis, patogumas, tinkamumas, patikimumas, taip pat dizainas ir stilius.

Įdiegus papildomas funkcijaspagrindinės produktų funkcijos yra labai išplėstos. Paprastai šios galimybės papildo esamą prekių pavyzdį. Siekiant diferencijuoti produktą šia kryptimi, buvo efektyviausi pačių vartotojų apklausos. Remiantis gautais duomenimis, pateikiami patraukliausi patobulinimai.

Produkto naudojimo efektyvumas nustatomas pagalkokybė, su kuria gaminys atlieka pagrindines užduotis. Kai kuriais atvejais taikomas laipsniškas kokybės gerinimas, kuris paprastai sąlygoja laipsnišką rinkos dalies ir pelno augimą. Tačiau paprastai produkcijos kokybė išlieka nepakitusi visą gamybos laikotarpį.

Komforto lygis yra prekių atitikties deklaruotoms charakteristikoms laipsnis.

Patvarumas - produkto gyvenimo matas. Reikėtų pažymėti, kad ši charakteristika ne visuomet pritraukia vartotoją. Visų pirma tai taikoma prekėms, kurių modeliai mokslo ir technologijų pažangos sąlygomis greitai paseno.

Patraukli savybė daugeliui vartotojų yra patikimumas.

Svarbu yra techninės priežiūrosproduktai. Norėdami pritraukti daugiau pirkėjų, vieno ar kitokio tipo gamintojai siūlo nemokamą arba sumažintą paslaugą.

Patrauklios gaminių savybės yra dizainas ir stilius.

Stilius yra tam tikras emocinis suvokimasprekės ar pakuotė. Tam tikrai produktų grupei ši charakteristika yra ypač svarbi. Pavyzdžiui, kosmetikos, atskirų maisto produktų, kvepalų ir kt.

Manoma, kad produkcijos diferencijavimas yra labiausiaiefektyviai eina su bet kurio iš tobulinimo, bet yra stiprus skirtumas. Tačiau bendrovės elgesys dėl prekių tiekimo toms ar kitoms pelningoms funkcijoms turėtų priklausyti daugiausia nuo konkrečių rinkos sąlygų. Be to, skirtingų pramonės šakų produktų diferencijavimas atliekamas įvairiais būdais. Tuo pačiu metu yra griežtai standartizuotų prekių rūšių, kurių charakteristikas praktiškai neįmanoma pagerinti. Pavyzdžiui, jie apima mėsą, plieną ar vaistus.