Grynasis turtas. Apskaičiavimo ir apskaičiavimo tvarka.

Rinkodara

Ekonominė krizė yra labiausiai nepalankipaveikė daugelio Rusijos bendrovių finansinę būklę, dėl ko grynųjų aktyvų vertė galėjo smarkiai mažėti. Grynasis turtas - tai visos įmonės turto balansinė vertė, atėmus bendrovės įsipareigojimų sumą. Grynojo turto vertę galima apskaičiuoti remiantis balansu, jis atsispindi nuosavybės pokyčių finansinėje ataskaitoje. Akcinės bendrovės grynųjų aktyvų vertę galima apskaičiuoti pagal Rusijos finansų ministerijos Nr. 10 užsakymą, tačiau jame taip pat nustatyta, kad apskaičiavimo tvarka netaikoma draudimo ir bankų akcinėms bendrovėms. Draudimo įmonės grynojo turto vertinimo tvarką reglamentuoja Rusijos finansų ministerijos įsakymas kartu su Federalinių finansų rinkų tarnyba Nr. 7. Užuot skaičiuodamas grynąjį turtą, kredito įstaigos apskaičiuoja nuosavybės santykį.

Grynojo turto dydis dažnai įtakoja mokėjimusdividendai, taip pat iš jo beveik visada priklauso nuo bendrovės likimo. Tokiu atveju, jei grynojo turto sudėtis bus gerokai mažiau nei įstatinio kapitalo, bendrovė bus priversta nedelsiant priimti tam tikras priemones. Jei grynoji turto vertė būtų mažesnė už minimalią vertę įstatiniame kapitale, tada jis yra įmanoma sprendimas dėl savanoriško likvidavimo įmonėje ar įmonės likvidavimo metu į mokesčių institucijų prašymu teisme. Reikėtų nepamiršti, kad juridinio asmens likvidavimas reiškia savo veiklos nutraukimą be perdavimo teises ir pareigas kitam asmeniui. Grynasis turtas akcinėse bendrovėse turėtų būti atskleidžiama metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų įmonės, nors ir ribotos atsakomybės bendrovių atveju tokios instrukcijos nėra.

Grynojo turto sudėtis yra svarbi įmonėms,išmokėdamas dividendus savo akcininkams, sprendimas dėl pelno paskirstymo tarp dalyvių priimamas visuotiniame akcininkų susirinkime. Tačiau ribotos atsakomybės bendrovė neturi teisės priimti tokio sprendimo, jei visa sprendimo dėl grynojo turto vertė yra mažesnė už įstatinį kapitalą arba mažesnė dėl priimto sprendimo. Ribotos atsakomybės bendrovė turi teisę kartą per ketvirtį, šešis mėnesius ar metus pakelti bendrovės dalyvio pelno paskirstymo klausimą.

Akcinė bendrovė negali nuspręsti dėl pelno paskirstymo, jeigu:

  • įmonės grynasis turtas yra mažesnis už jo įstatinį kapitalą;
  • dėl mokėjimų įmonės grynoji turto vertė bus mažesnė nei rezervinis fondas ir jo įstatinis kapitalas;
  • sprendimo priėmimo dieną grynojo turto sudėtis yra mažesnė už įmonės įstatinį kapitalą.

Vidaus rinkoje yra daugįmonės, turinčios neigiamą grynąjį turtą, ir jos yra labai palankios, kol mokesčių institucijos nepateikė prašymo likviduoti įmonę teisme. Šis faktas dar kartą patvirtina, kad įmonės vadovas visada turi žinoti apie jo finansinę padėtį, nors apskaitos ataskaitos ne visada yra objektyvios. Svarbiausi rodikliai, kurie lemia kapitalo struktūrą ir būdingi įmonės stabilumui, yra grynasis turtas ir jų sudėtis bendrojoje balanso valiuta.

Grynosios turto vertės analizę sudarogrynojo turto dinamikos analizė ir realybės įvertinimas, įstatinio kapitalo ir grynojo turto santykio įvertinimas, grynojo turto pelningumo ir apyvartos įvertinimas. Tuo pat metu neturėtume pamiršti, kad grynojo turto dydis yra gana savavališkas, nes jis skaičiuojamas remiantis balanso skaičiavimais, kuriuose turtas pateikiamas diskonto kainomis, o ne rinkos kainomis.