Statybos ir montavimo darbų kapitono darbo aprašymas. Standartiniai darbo aprašymai

Karjera

Darbo aprašymai statybininkamsyra sukurtos remiantis specialiu dokumentu, vadinamu pareigybių kvalifikacijos žinynu. Jis patvirtino darbo ir socialinės plėtros ministerijos Rusijos Federacijos ir pateikiama išsami reguliavimą darbo pareigas, vadovams ir kitiems darbuotojams pagal šiuolaikinius reikalavimus savo įgūdžius ir žinias.

Koks yra darbo aprašymas ir kodėl to reikia?

Pažvelkime į pačią darbo aprašymo sąvoką. Tiesą sakant, tai yra teisės aktas, kurio tikslas yra reguliuoti darbuotojo teisinę ir organizacinę padėtį, nustatyti jo teises, pareigas ir atsakomybės laipsnį. Pagrindinis šio dokumento uždavinys - sukurti veiksmingas darbo sąlygas gamyboje.

Bet kokį darbo aprašymą rengia žmogiškųjų išteklių specialistas (personalo inspektorius), jis turi būti suderintas su advokatu, tada jį patvirtina direktorius.

Tokie nurodymai pateikiami visoms žinomoms pareigybėms. Kai samdo darbuotoją, jie ją įtraukia į sąrašą. Reikšmingi instrukcijų pakeitimai galimi tik vadovo pavedimuose.

Ką reiškia instrukcija?

Tipišką tekstą dažnai sudaro 5 skyriai. Pirmasis iš jų ("Bendrosios nuostatos") apibrėžia kiekvieno posto ir kategorijos veiklos sritį, įvažiavimo ir išleidimo iš konkretaus posto tvarką, taip pat neegzistuojančio darbuotojo pakeitimą. Be to - kvalifikacijos reikalavimai, tvarkomų asmenų sąrašas ir darbuotojo pavaldumas. Čia yra visi normatyviniai dokumentai, kuriais pareigūnas turėtų vadovautis darbo veikloje.

Antrame skyriuje, pavadintame "Funkcijos", išsamiai aprašomos visos veiklos rūšys ir kryptys. Trečias - "Oficialiosios pareigos" - nurodo, kas iš tikrųjų atliekama.

Ketvirtosios ("Teisės") ir penktosios ("Atsakomybės") instrukcijos dalys atitinkamai nustato darbuotojo įgaliojimus ir kitus jurisdikcijos klausimus.

statybos ir montavimo darbų kapitono darbo aprašymas

Statybos pramonės instrukcijos

Išsamiau aptarkime konkrečias instrukcijasstatybos sritis. Kaip žinote, šioje srityje yra daug profesijų ir pozicijų. Todėl instrukcijoms yra pakankamas pasirinkimas. Pavyzdžiui, darbuotojo darbo aprašymas prisiima visiškai skirtingas darbo pareigas, nei tas pats dokumentas, parengtas techniniam inžinieriui. Tai nenuostabu, kad darbo pobūdis ir šių kategorijų autoritetingumas nėra panašūs.

Darbo aprašymas Statybos magistrassvetainė, be daugelio tiesioginių įsipareigojimų, numato rimtą atsakomybę už pavaldinių sveikatą ir saugą statybos produkcijos sąlygomis.

Taigi, pažiūrėkime, ką tiksliai daro vidutinio lygio specialistas.

Statybos ir montavimo darbų kapitono darbo aprašymas

Visų pirma tai yra vadovavimo pozicija. Paskyrimas reikalauja aukštojo mokslo struktūros profilio (be patirties reikalavimų) arba tos pačios specialios antrinės, bet su trejų metų patirtimi. Ir darbo patirtis reikalinga statybos organizacijose.

Jis skiria ir atleidžia tokį darbuotoją tiesiogiai iš savo vadovo pagal savo įsakymą ar įsakymą.

Teorinis bagažasStatybos ir montavimo darbų kapitonas privalo įtraukti daugelį reguliuojančių dokumentų (užsakymų, dekretų, reguliavimo užsakymų, norminių ir metodinių medžiagų statybos pramonėje, tada - savo organizacijos sąlygas (jos aprašymą, pagrindines plėtros kryptys ir perspektyvas).

statybos kapitonas

Žinios ir žinios dar kartą

Jis turi gerai žinoti ir atstovauti organizacijai.ir statybos technologijas statybų pramonėje, išnagrinėti statybų objektų projektavimo ir įvertinimo dokumentus, visus reikalingus reglamentus, statybos kodeksus ir reglamentus, statybos darbų planavimo principus ir daugelį kitų organizacinių klausimų.

Meistras privalo suprastidarbe naudojamų įrankių, mašinų ir mechanizmų, saugos standartų, taip pat darbo sanitarijos įrenginių techninės charakteristikos.

Darbas su žmonėmis

Jis turi būti kompetentingas mokėjimo klausimais.pavaldinių ir kitų organizacijos darbuotojų darbas, žinoma darbo atlikimo norma, personalo materialinių paskatų metodai ir darbo taisyklės organizacijoje.

Tokia specialistė turėtų būti teoriškaiišmanantis darbo teisę, įvaldydamas ekonominių žinių pagrindus, mokantis geriausios praktikos savo srityje. Pasikliaujamas savo veikla, jis privalo vadovautis bendrovės chartija ir šia instrukcija. Patikrinkite - tiesiai į galvą.

Antrame skyriuje statybos ir montavimo darbų kapitono darbo aprašyme nurodoma jo nedelsiant pareiga. Kas jam būdingas?

Pirmiausia statybų meistraspateikia patvirtintą statybos planą įgaliotoje vietoje pagal sutrumpinimą (projekto projektą) ir esamus brėžinius. Jo funkcija - kontroliuoti statybos proceso technologinę seka ir jos kokybę.

svetainės meistras

Konkretūs pagrindinio statytojo įsipareigojimai

Jei reikia, jis veda geodezinius irženklinimo darbai, gamina dozavimo apimtis. Visos jo konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos yra jo jurisdikcijoje. Meistras priima juos, saugo, saugo įrašus ir yra atsakingas už jų racionalų naudojimą.

Be to, jis valdo vietoje naudojamus mechanizmus, statybines mašinas ir kitą įrangą.

Darbas su žmonėmis yra būtina tokia dalispranešimai. Jis sukuria brigadas ir individualius darbuotojus darbo vietose, nustato jų gamybos tikslus ir vykdo instrukcijas. Valdo darbo užsakymų išdavimą ir darbų priėmimą jas baigus, pildo darbo valandų apskaitos dokumentus, atsižvelgdamas į prastovos ir gamybos laiką.

Vyriausiasis tarp pavaldinių

Kapitonas privalo suteikti pavaldiniams įrankius, drabužius, transporto ir apsaugos priemones, vykdyti TB instrukcijas (sauga) ir tvarkyti atitinkamą žurnalą.

Jo užduotis yra užtikrinti kiekvienos darbo vietos saugumą, tvarką ir švarumą, pašalinių asmenų nebuvimą.

Patvirtintų kvalifikacijų lygio gerinimasdarbuotojai - dar vienas jo rūpestis. Jei kuris nors iš pavaldinių turėtų pakeisti savo poziciją arba priskirti biudžeto įvykdymo patvirtinimą, kapitonas parengia ir pateikia atitinkamus dokumentus vadovui, dalyvauja atestavimo komisijos darbe.

statybos ir montavimo darbai

Ką apie teises?

Kaip valdytojas, svetainės meistrasstatybos darbai, be abejo, turi teisę aptarti valdymo sprendimus, susijusius su jo tiesiogine veikla, disponuoti patikėtu turtu atsižvelgiant į organizacijos reikalavimus Patikrinkite savo kompetencijos dokumentų parašą. Organizuoti susitikimus darbo klausimais savo iniciatyva.

Jis gali pareikalauti iš struktūrinių padalinių reikalingus darbo dokumentus ir kitą informaciją, kontroliuoti instrukcijų vykdymą ir reikalauti laikytis nustatytų normų.

Jei pažeidžiamas pastarasis, reikalaujama nutraukti ar sustabdyti darbą svetainėje ir ištaisyti trūkumus.

Pateikite vadovybei pasiūlymus dėl darbuotojų samdymo, darbuotojų paleidimo, apdovanojimų ir drausminių veiksmų.

Asmeninės atsakomybės priemonės

Statybos ir statybos meistrų darbo aprašymasmontavimo darbai, kaip ir bet koks asmuo, suteikia ne tik pastarųjų teises ir pareigas. Kokia yra šio darbuotojo atsakomybė už savo veiksmus?

Statybvietės kapitonas prieš tai yra atsakingastik už savo pareigų vykdymą pagal įstatymą. Už nusikaltimus darbo metu (įskaitant žalą organizacijai) - pagal darbo, civilinius ir baudžiamuosius kodeksus.

Jis yra asmeniškai atsakingas užpatikimo objekto gamybos veiklos efektyvumas, taip pat jų nepagrįstų sprendimų pasekmės, dėl kurių buvo padaryta žala organizacijos turtui arba neteisėtai naudojamasi.

statybvietės kapitono darbo aprašymas

Statybos darbuotojai

Aiškumo dėlei pažvelkime į taistatybos ir montavimo darbų kapitono darbo aprašymas skiriasi nuo konstrukciniam personalui skirto darbo aprašymo. Kaip žinoma, šiam sektoriui reikia daug specialistų, o kiekvienas objekto statybos proceso dalyvis vykdo griežtai apibrėžtas funkcijas, kurias reglamentuoja atitinkamas dokumentas.

Žinoma, darbuotojo darbo aprašymas busyra visiškai skirtingos nuostatos. Tai taikoma faktinėms darbo pareigoms ir atsakomybės laipsniui. Jei statybos aikštelės valdytojo darbo aprašymas pirmiausia reiškia valdymo veiklą ir aukštą kompetencijos lygį, paprastai darbo profesijos atstovas yra pakankamai kvalifikuotas atlikti darbo operaciją ir laikytis šios disciplinos.

Instrukcijos, taip pat profesijos yra labai daug. Pažvelkime į šį pavyzdinį dokumentą, pateiktą po nustatymo programos pavyzdžio.

Darbo aprašymo diegimo programa

Ji sukurta pagal Darbo kodekso straipsnius.RF, įvairios modelio normos ir kiti teisiniai dokumentai. Nustato, kad montuotojo-voras pozicija priklauso darbo kategorijai, toks darbuotojas yra tiesiogiai pavaldaus galvai (dažniausiai kapitonas).

Norint įstoti į pareigas reikia tinkamo išsilavinimo ir dažnai tam tikros tarnybos. Jis priimamas ir skiriamas vadovo įsakymu.

darbo aprašymas

Ką jis daro

Kokios žinios ir įgūdžiai reiškia oficialųmontuotojo instrukcija? Jis turi būti susipažinęs su konkrečių konstrukcijų (pavyzdžiui, metalo, antenos-stiebo, drenažo sistemų ir kt.) Montavimo metodais. Žinokite jų pritaikymo ir pritaikymo metodus, bandymų taisykles.

Jo teorinės žinios turėtų apimti darbo teisės ir darbo saugos normų pagrindus, vidaus taisykles, sanitarijos reikalavimus ir saugos reikalavimus

Darbo aprašymas statybaspecialybės daugiausia susideda iš darbo pareigų sąrašo. Aukštis montuotojas surenka ir surenka tam tikro tipo konstrukcijas, montuoja mobiliųjų kranų mechanizmus ant bėgių, surenka hidraulinių liftų konstrukcijas ir elektrines gervės.

Jis taip pat tiesiogiai dalyvauja kranų ir sklypų ryšių linijų testavime. Gali būti ir kitų pareigų, kurios taip pat turėtų atsispindėti instrukcijose.

Darbuotojų teisės

Rusijos Federacijos įstatymai suteikia jam būtinas socialines garantijas, išleidžia darbo drabužius ir batus nemokamai, apsaugos priemones.

Darbuotojui būdinga teisė reikalauti sukurti tinkamas darbo sąlygas (įrangos, inventoriaus, įprastos darbo vietos buvimas pagal SanPiN)

Jis gali reikalauti, kad vadovaujama parama būtų susijusi su darbo pareigų teisėmis ir vykdymu, būtų gauta reikalinga informacija apie darbą ir visi reikalingi dokumentai.

Jis turi teisę tobulinti savo kvalifikaciją ir sužinoti apie su savo veikla susijusius valdymo sprendimus.

statybos darbų kapitonas

Koks yra aukščio reguliatorius?

Jis yra atsakingas už jo nesėkmępareigos (arba netinkamas atlikimas) pagal šią instrukciją. Už nusikaltimus, padarytus darbo metu pagal įstatymą. Dėl darbdaviui padarytos materialinės žalos.

Kaip matome, kapitono pareigosStatybos ir montavimo darbai ir paprastas darbuotojas yra gana skirtingi. Be to, kiekviena iš jų turi konkretų indėlį į bendrąją problemą. Aiškiai apibrėžiant įgaliojimus, toks sudėtingas procesas, kaip statybos ir montavimo darbų gamyba, gali būti optimaliai organizuotas ir dėl to galima pasiekti veiksmingą rezultatą.