Finansinių investicijų auditas.

Finansai

Jei mes kalbame apie konkrečios įmonės veiklos organizavimą, tada jie visų pirma kalba apie tokį reiškinį kaip finansinių investicijų apskaitos auditas.

Pirmasis klausimas, į kurį nedelsiant atkreipiamas dėmesys, yra: Koks yra šios procedūros tikslas?

Tikslas - tai finansinių investicijų auditasparengti nuomonę apie tai, ar įmonės apskaita yra patikima finansinių investicijų, kurios buvo padarytos trumpam arba, atvirkščiai, ilgam laikotarpiui, kryptimi. Audito procedūra atliekama pagal specialiai sukurtą finansinių investicijų apskaitos ir apmokestinimo metodiką. Ši procedūra atliekama vadovaujantis tais Rusijos Federacijos teritorijoje galiojančiais norminiais ir teisės aktais.

Kokios išankstinės sąlygos yra finansinių investicijų auditas?

Pirma, auditorius per turto patikrinimąĮmonė tęsia savo išsamumą. Tai reiškia, kad finansinės investicijos, investicijos turi būti atliekamos atitinkamame apskaitos registre, taip pat visose apskaitos ataskaitose, ir tai turi būti padaryta visiškai. Bet kokios neįtrauktos finansinės investicijos jokiu būdu neturėtų būti.

Tai yra priežastis. Apskaitoje, taip pat ataskaitose nurodomas visas turtas, paskolos, taip pat vertybiniai popieriai, kuriuos konkreti įmonė ar įmonė gauna už naudojimąsi.

Čia yra apyvarta ir turimas balansassąskaitos. Šiuo atveju kalbama apie sintetinę finansinių investicijų atskaitomybę. Šiuo atveju balansas ir analitinės apskaitos sąskaitos apyvarta sutampa su sintetinių finansinių investicijų dydžiu.

Apyvarta ir sąskaitų balansas paprastai yra perkeliami iš apskaitos registrų į vadinamąją apskaitos pagrindinę knygelę.

Visos investicijos, investicijos, finansinės įplaukosir nurašymai būtinai turi būti užregistruoti tiek apskaitos dokumentuose, tiek apskaitos dokumentuose. Dėl to jie iš tiesų egzistuoja.

Taip pat aprašyti ir apskaitomi visi sandoriai dėl finansinių investicijų judėjimo.

Kitas prielaida yra prielaidaegzistavimas. Tai reiškia, kad visos finansinės investicijos tam tikrai organizacijai ar įmonei yra labai svarbios. Paprastai jie egzistuoja balanso sudarymo metu ir po tam tikro laiko gauna pelną.

Šiuo atveju finansinių investicijų prieinamumas yra oficialus patvirtinimas, kuriame pateikiami pirminiai dokumentai, taip pat inventoriaus rezultatai, kurie atliekami griežtai apibrėžtu laiku.

Įmonė turi teisę į tokias finansines investicijas, taip pat yra atsakinga už visas su tokia teise susijusias rizikas.

Įmonės finansinių investicijų auditas, kuris, matyt, atsispindi finansinėje atskaitomybėje, rodo, kad įmonės nuosavybės teise priklauso teisinis pagrindas.

Visi vertybiniai popieriai, kurie atsispindibalansas, taip pat yra įmonės nuosavybė. Jas gavo jam pagal sutartinę sistemą, kuri savo ruožtu atitiko visus teisinius reikalavimus.

Finansinių investicijų auditas yra vertingas. Tai reiškia, kad investicijos ir vertybiniai popieriai yra vertinami apskaitos ir atskaitomybės dokumentuose pagal reikalavimus, pateiktus tokio pobūdžio norminiams dokumentams.

Pavyzdys yra vertingas vertinimasvertybiniai popieriai užsienio valiuta. Jei pažvelgti būdu įgyti tokius vertybinius popierius, jų faktinės išlaidos bus suformuota remiantis atitinkamais teisės aktais.

Bendrovės arba bendrovės finansinių investicijų auditaskai kurios įmonės atlieka tam tikrą stebėseną, kuris padeda atlikti nepriklausomą faktų vertinimą, taip pat nustatyti rimtus pažeidimus ar nukrypimus nuo apskaitos reglamentuojančių normų ir įstatymų.