Grynųjų pinigų užsakymo užsakymas. Užpildymo forma ir tvarka.

Finansai

Rusijos grynųjų pinigų operacijų atlikimo tvarka yra reguliuojama pagrindinis Rusijos centrinio banko nurodymas 1993 m. Nr. 40. Visos vykdomos grynųjų pinigų operacijos atliekamos standartinėmis formomis, kurios yra patvirtintos kaip pagrindiniai visų verslo įmonių dokumentai.

Visose įmonėse, nepriklausomai nuo nuosavybės formos, užsakymai (pajamos ir sąnaudos) naudojami grynųjų pinigų operacijoms apmokėti.

Grynųjų pinigų užsakymas yra griežtai reglamentuota forma Nr. KO-2.

Visi pinigų dokumentai yra įregistruoti specialiojoje apskaitos knygoje, nes jie susiję su pirminiais finansiniais dokumentais.

Išlaidų užsakymas, kurio forma apimaši privaloma informacija: jame yra ūkio subjekto ir jo padalinio pavadinimas, įmonės valstybiniai kodai, data ir registracijos numeris, korespondentinė ir subkontūra.

Kaip užpildyti grynųjų pinigų užsakymą iš kišenės? Užpildymo ir tikslumo aiškumas yra labai svarbus. Klaidos ir netikslumai, taisymai neturėtų atsirasti grynaisiais dokumentais. Visų pirma, pinigų išleidimas pinigai Orderas neturėtų būti vykdomas be dviejų privalomų vadovų parašų (vyriausiasis buhalteris, valdytojas). Be jų parašų, kasininkas negali atlikti lėšų.

Grynųjų pinigų išpirkimo orderis po pinigų išleidimo yra nedelsiant pasirašytas kasininko, o visi prie jo pridedami dokumentai yra anuliuoti su antspaudu "Mokama".

Kai jūs suteikiate pinigus asmeniuiasmeniui, kuris nėra įtrauktas į pareiškimą arba nedirbantis įmonėje, kasininkas turi reikalauti pateikti dokumentą, kuris yra asmens tapatybės kortelė. Gauto dokumento duomenys (pateikiamo dokumento pavadinimas, jo numeris, data, išdavimo vieta ir jo išdavimas) turi būti įrašyti į kasos kasos pavedimą. Išleidus pinigus įgaliotiniu, jis nedelsiant pridedamas prie išlaidų užsakymo. Jei ekstradicija atliekama pagal įgaliojimą ir atliekama atskirame lape, tada prieš gaunančiojo asmens parašą kasininkas užrašo: "pagal įgaliojimą". Po šio pakeitimo asmuo, kuris gauna šias lėšas, pateikia savo parašą. Visi galimi dokumento įrašai asmeniškai parašo gavėjui rašalu arba mėlyname šratinuke. Išlaidų kasos pavedimas lyginant su atskira ataskaita numato, kad gautą sumą reikia rašyti ne tik žodžiais, bet ir skaičiais.

Operacijos su grynaisiais pinigais (pinigų gavimas,išdavimas) gali būti atliekamas grynaisiais pavedimais tik jų išleidimo ir sudarymo dieną. Pasibaigus dienai kasininkas, remdamasis turimais pirminių pinigų dokumentų duomenimis, užpildo grynųjų pinigų valdymo knygelę. Knyga apie kasos aparatą laikoma dviem privalomosiomis kopijomis. Antroji kopija yra kopija. Po šios knygos užpildymo dienos kopija, padaryta fotokopijai, yra sujungta su pagrindiniais užsakymais ir vėliau perduodama tvarkyti apskaitos tarnybai.

Pvz., Darbo užmokestis skiriamas 2012 m. Gegužės mėn. Tačiau teiginyje esančių žmonių sąraše yra vienas darbuotojas, kuris šiuo metu yra ligoninėje. Už jo atlyginimą, jo žmona kreipiasi su įgaliojimu. Be to, įgaliojimą patvirtina ligoninės vyriausiasis gydytojas, kur gydomas ligonis. Tokiu atveju kasininkas privalo patikrinti gavėjo paso duomenis, nurodytus įgaliojime, su originalaus paso duomenimis. Mažiausiai abejonių, kad kasininkas turi teisę patikrinti išduoto įgaliojimo teisingumą. Be to, jūs turite padaryti užrašą "pagal įgaliojimą" ir gauti gavėjo parašą. Po to, kai prie pareiškimo pridedama gauta įgaliojimo dalis, kartu su ataskaita ir sąskaita pavedimas perduodamas sąskaitų skyriui.