Stačiatikių malda vaikų krikštyste

Dvasinė raida

Pasaulis pernelyg pasikeitė praėjusį šimtmetį. Tačiau žmonės nustojo eiti į bažnyčią ir gyventi su Viešpačiu širdyje. Daugelis veiklos vykdomos tik po dangiškojo palaiminimo. Ir viskas prasideda nuo pirmojo sakramento. Kokios maldos, kurias reikia žinoti kūdikio kūdikiui ir kaip pasirengti ritualui, pasakys medžiagą.

Dvasinio gimimo šventė

Kai vaikas pasirodo šeimoje, jo giminaičiaididžiulės vilties. Jie nori tik savo laimės ir gero. Tarp tėvų planų ir svajonių yra rimtos užduotys. Jie turi pakviesti vaiko sąžiningą, išmintingą ir malonų asmenį. Kiekviena krikščionių šeima tikisi Dievo pagalbos šiais klausimais. Kad vaikas būtų matomas danguje, jis yra pakrikštytas.

malda prie vaikų krikšto
Mama ir tėtis pasirinkti vardą, pasiruošti šventėms irpaskirti vaiką savo vaikui. Žmonės, kuriems priklauso pasirinkimas, turėtų būti stačiatikiai, gyventi pagal Dievo įstatymus ir padėti berniukui ar mergaitei augti su Viešpačiu. Neabejotinai šie asmenys turi žinoti "Tikėjimo simbolį". Ši malda naudojama vaikų krikštui. Jame yra pagrindiniai krikščioniškojo pasaulio principai. Asmuo, kuris nežino šio teksto ir nesupranta jo žodžių prasmės, nėra vertas garbės tapti kūdikiu krikštatėvis.

Garbinga misija

Verta atsižvelgti tik į tuos žmones, kurie yragalės padėti tėvams įtvirtinti savo vaikus stačiatikių tikėjime. Krikštatėviai turėtų išmokyti vaiko gėrį, teisingumą ir kantrybę. Jie privalo eiti su vaiku į bažnyčią ir skaityti kartu maldas. Žinoma, tokie asmenys supranta pagrindinių šventųjų tekstų esmę, ypač tokius kaip "Tikėjimo simbolis". Vaikų krikšto malda yra tik pirmas žingsnis į jo teisingą gyvenimą.

Religija leidžia (kraštutiniais atvejais) įsipareigotiSakramentas be koumos, jei nėra vertų kandidatų. Visuose amžiams buvo manoma, kad krikštatėviai turėtų rūpintis savo kūdikiu. Kai trumpa yra serga, ne tik asmuo, kuris dalyvavo ritualuose, bet ir visa šeima, gali paprašyti vaiko sveikatos. Jei kyla tragedija su kūdikio kraujo giminaičiais, tada motina ar tėvas turi tai paimti į savo šeimą ir atkreipti tokį patį dėmesį į savo krikščioniškąjį šeimininką, kaip ir jo paties vaikai.

tikinčios maldos simbolis vaiko krikšto metu

Mokytis niekada nevėlu

Prieš pradedant sužinoti, kokias maldas skaitokrikštijant vaiką, gerai apgalvokite, ar esate pasirengęs prisiimti šią atsakomybę. Galų gale, danguje, Dievo akivaizdoje jūs atsakysite ne tik už savo gyvenimą, bet ir apie savo vaiko nuodėmes, nes visi jo netinkami veiksmai bus jūsų sąžine.

Jei negalite pakelti vaikogeras stačiatikių tikinčiųjų, geriau atsisakyti tokios garbės. Išsamiai paaiškinkite tėvams, kodėl negalite sutikti su tokiu žingsniu. Priežastis gali būti laiko, žinių ar galimybių trūkumas. Iš to jūs negalite suteikti savo vaikui tiek daug dėmesio, kiek reikia.

Jei esate pasirengęs tokiai užduočiai, tadakelias taps palaimintas. Žinių trūkumas ir nepakankamas supratimas apie tikėjimo įstatymus nėra kliūtis asmeniui, kuris nori dirbti su savimi. Pirmiausia turėtumėte perskaityti pagrindinius sakramento žodžius. Kokias maldas reikia žinoti kūdikio kūdikiui? Bent du pagrindiniai: "Mūsų Tėvas" ir "Tikėjimo simbolis".

malda vaiko krikštui už kryžių

Teksto interpretacija

Pirmasis tekstas yra paprastas. Jo esmė yra suprantama beveik visiems. Savo ruožtu antrosios maldos turinį dažnai nežinoma net žmonės, kurie lanko bažnyčią.

Pirmas dalykas, kurį reikia suprasti, kai perskaitote"Manau" yra tai, kad čia yra surinkta pagrindinė, apibendrinta Bažnyčios dogma. Tai primityvios ortodoksijos rūšis. Tekste nurodoma, ką tiki krikščionys, su kuriais susiję tam tikri įvykiai ir koks jų galutinis tikslas. Paprastai tekstas susideda iš 12 sakinių.

Šventojo sakramento pagrindas yra malda "Tikiuosi". Kai jūs krikštijate vaiką, jūs, jo įpėdiniai, išreiškiate principus, kuriais vaikas gyvens.

Pirmoje eilutėje asmuo tai nurodoklausia Dievo buvimo. Viešpats yra Visagalis. Jo troškimu buvo sukurta Žemė ir visa, kas jame egzistuoja. Žodis "matomas ir nematomas" turėtų būti suprantamas kaip du pasauliai: mūsų, žmogaus ir dvasios, kur gyvena angelai.

Kūrėjas pasirodo trimis būdais: Tėvu, Sūnumi ir Šventąja Dvasia. Tai trys vienos Trejybės vaizdai. Jie yra neatskiriami ir vieni.

kokios maldos pateikiamos krikštijant vaiką

Jėzus Kristus yra antrasis veidas

Žmogui, kuris nesupranta elementariosjų religijos dogmos, malda vaikų krikštu yra tik žodžių rinkinys. Iš to seka, kad sakramentas nėra ritualas, skirtas įvesti naują žmogų į Dievo karalystę, bet tiesiog būtinas formalumas, priežastis linksmintis.

Trečiame sakinyje sakoma "Aš tikiu"Viešpaties sūnau. Jis vadinamas vieninteliu, nes jis yra vienintelis. Gimęs iš Visagalio ir yra vienas su Juo. "Prieš kiekvieną amžių" reiškia, kad nebuvo laiko, kai Kūrėjas neegzistavo. Čia taip pat reikia suprasti, kad Dievas ir Sūnus yra viena šviesa. Tai paaiškina žodžiai "svarbūs Tėvui": šie du vaizdai yra neatskiriami. Toliau trumpai aprašoma Kristaus istorija, jo žmogaus egzistencijos tikslas. Jis toks galingas kaip Tėvas.

Šventosios Dvasios įvaizdis

Pagrindinė malda prie vaikų krikšto - "Simbolistikėjimas ". Trečioji šio teksto dalis skirta Šventoji Dvasia. Jis, kaip Sūnus, yra tikrasis Dievas. Jo užduotis yra suteikti viską gyvenimu ir duoti žmonėms dvasingumą. Viešpaties žodžiai buvo pranašai.

Toliau paaiškinama, kad bažnyčia yra ta pati.pats dalykas, kad dvasia ir kūnas. Jie yra neatskiriami. "Sobornaya" ji, nes nėra erdvės apribojimų. Visi tikintieji yra vieningi šventykloje. "Apaštališkas", nes jis vedė savo mokymus iš apaštalų.

įsitikinimai
Tada ateina krikšto tekstas. Tai ritualas, kuriame žmogus mokosi Šventosios Trejybės, panardinant į vandenį. Nuo šio momento jis turi gyvenimą ne tik fizinį, bet ir dvasinį. Jau šiame sakinyje pabrėžiama ritualo esmė. Malda vaikų krikštu yra tiesiogiai susijusi su šia tema.

Po to žmogus sako, kad tikikad kūnai susivienys su sielomis, o ateinanti karta ateis po prisikėlimo. Žodis "amen" yra išverstas kaip "tiesa", o tai reiškia, kad niekas negali ką nors pridėti ar pašalinti iš to, kas buvo parašyta.

Maldos turėtų būti žinomos vaiko krikštybe

Tėvų dvasinis grynumas

Paruošti sakramento šventę turi ne tikgimtoji mama ir tėtis, bet ir imtuvai. Pirmoji ir svarbiausia užduotis yra tai, kad jie privalo mokytis ir suprasti "Tikėjimo simbolį". Malda vaiko krikštu yra ne vienintelis dalykas. Patartina prisipažinti bažnyčioje prieš atostogas. Taip pat reikėtų priimti sakramentą. Tai nepakenktų kelioms dienoms iki pasveikinimo sakramento. Tai reiškia, kad jums reikia ne tik valgyti paprastą, mažai riebalų maistą, bet taip pat ne smagiai ir neturėti lyties.

Senovėje rituals moka krikštatėviai. Jei nėra fiksuotos kainos, kiekvienas suteikia tiek pinigų, kiek jis laiko tinkamą.

Krikštatėviai nusipirko krõžmą. Tai baltas drobė, kuris po šriftu apsukia vaiką. Jei mergaitė gimė, dažniausiai moteris iš širdies ("malda vaiko krikštu") išreiškia "tikėjimo simbolį". Romos motina taip pat tinka pirkti vaikišką marškinėlę. Ji yra dėvima, kai kūdikis serga.

motinos malda vaiko krikštybe

Paslapčių kursas

Tėvas į atostogas guli baltais drabužiais. Pasveikink jo frazę "Ačiū Dievui". Atsakyk į šiuos žodžius: "amžinai šlovė". Imtuvai yra poromis. Vaikas lieka kažkur iš pirmųjų krikštatėvių rankose. Vėliau kunigas paprašys žmonių apsisukti, kad susidurtų su išvažiavimu. Kitas jums reikia atsisakyti piktųjų dvasių ir pasiekti Dievo ramybę. Šis ritualas kartojamas tris kartus.

Tada tėvams bus malda. Kai vaikas yra pakrikštytas, "tikėjimo simbolis" turėtų būti žinomas kiekvienam krikštatėviui. Šiandien kunigai gali atiduoti popieriaus lapą, kad kažkas iš pirmosios poros perskaitytų tekstą. Kiti ministrai prašo pakartoti žodžius po jų. Bet geriausia, jei žmonės sąmoningai ir be pašaliečių pagalbos praneštų apie pagrindines dogmas.

Kitas ateina plauko garbanojimo patepimas ir kirpimas. Prieš maudynę nusivilkite vaiką. Jei kūdikis yra visiškai panardintas, tada po ritualo šiltai apvyniokite jį.

Pagrindiniai dalyviai - kūdikis ir krikštatėvis. Suaugusiųjų lūpomis bus skaitoma malda vaiko krikštu Krikštatėvičiui tikslinga ne tik pasiimti balto kailio, marškiniai, bet ir kryžių su grandine. Paprastai tėvai iš anksto susitaria dėl tokios dovanos.

Dvasinė tradicija

Manoma, kad kuo greičiau imtuvai gaus kūdikį prie rankų po maudymosi, jie su amžiumi suvienija jų likimus. Nuo šiol jie yra atsakingi už šį mažąjį žmogų.

Paprastai kūdikio tėvai ceremonijoje nėrayra. Tačiau šiandien bažnyčia leidžia tėvui pažvelgti į ritualą. Kai kuriais atvejais leidžiama ir sutuoktinis. Puiku yra motinos malda vaiko krikštu. Net jei ji yra kitoje kambaryje, ji gali skaityti šventus tekstus.

Krikšto sakramentu žmogus pripažįsta, kad nuo šiolnustoja gyventi jo malonumui ir skirti save Dievui. Tai nereiškia, kad jūs turėtumėte atsisakyti džiaugsmo ir laimės dėl liūdesio ir nuobodulio. Tai ženklas, kad žmogus vystysis dvasiniu požiūriu ir ieškos teigiamų dalykų, kurie nekenkia jam ar jo artimiesiems.

kokias maldas žinoti kūdikius vaikus
Krikštas yra labai svarbus ir rimtas ritualas. Dalyviams būtina informacija apie tai, kokios maldos žinoti, kada vaikas yra pakrikštytas, ir ką reikėtų atlikti bažnyčioje iš anksto. Tačiau svarbiausias dalykas yra paruošti save su siela, nes tai yra tradicijos esmė.