Piligrimų centras Belgorodas: funkcijos

Dvasinė raida

Krikščionybė atsirado pirmajame amžiuje irŽydai tapo pirmąja religija. Senąjį Testamentą gerbia ir krikščionys, ir žydai, tačiau Naująjį Testamentą pripažįsta tik krikščionys. Manoma, kad ši Biblijos dalis yra vyraujanti.

Dėl didelių skirtumų tarp kitų religijųKrikščionybė nebuvo suvokiama ir nuolat persekiojama valdovų ir daugumos gyventojų. Kai kurie tikintieji turėjo eiti sunkiais tyrimais, kartais jie buvo įkalinti, kankinami, kankinami iki mirties. Tokie kankiniai buvo laikomi šventaisiais. Ryškus pavyzdys buvo Jėzus Kristus, kuris gavo Dievo kančias ir mirtį, taip išpirka žmonių nuodėmes. Tačiau buvo laiko, ir nepaisant visko, tikinčiųjų krikščionių skaičius padidėjo. Mūsų laikais krikščionybė yra viena iš labiausiai paplitusių pasaulio religijų.

Piligrimų centras Belgorodas

Perginepos atsiradimas

Visuose amžiams krikščionys yra tikri tikintiejiJėzaus ir Švč. Mergelės Marijos pavyzdžiu, kuris kiekvienais metais ryškioje Velykų šventėje lankėsi Jeruzalės sienose. Iš pradžių piligrimai buvo laikomi piligrimais, kurie keliavo į Jeruzalę prie Šventojo kapo bažnyčios, vėliau pradėjo vadinti tie, kurie klajojo nuo šventovės prie šventovės.

Važiuojame ilgai ir kartais pavojingaipiligrimystė buvo ne tik malda ir atmetimas, bet ir noras suprasti save, rasti malonę, parodyti atsidavimą savo dievui. Kartais vaikščiojimo tikslas buvo visiškai žemiškas: išlaisvinimas iš psichinės sielvartos, nuo sunkių ligų, noras pagimdyti vaiką ir pan. Piligrimas, paimdamas sau kelio sunkumus ir apribodamas save kai kuriomis žemiškomis prekėmis, stengėsi pasiekti didesnį tikslą.

piligrimų centro kelionių grafikas

Piligrimystė dabar

Šiandienos pasaulyje daugelis laiko piligrimystės kaip turizmą. Net ir tokia kelionių kelionė po piligrimą. Jie turi bendrą kelionių temą.

Svarbiausia turizmo srityje yra pažinimas, ir inpiligrimystė - malda ir šventųjų dalykų garbinimas. Stačiatikių bažnyčia, atsižvelgdama į savo sienas klajojančius piligrimus, gerbia turistus. Vienas iš kelionių organizatorių yra Belgorodo ir Starooskolskos vyskupijos piligrimų centras, veikiantis nuo 2007 m.

piligrimų centras belgorodas

Belgorodas kaip piligrimystės vieta

Dėl savo egzistencijos laikotarpio - piligrimystėBelgorodo ir Stara Oskol eparchijos centras sukūrė keliolika maršrutų į šventas vietas ne tik Rusijoje, bet ir artimoje užsienyje. Tai gali būti dienos kelionė ir ilgiau. Dalis kelionių atliekama maršrutuose, kurie buvo patikrinti pagal metus, kurie yra labiausiai populiarus tarp parapijiečių. Suinteresuoti asmenys kuria maršrutus pagal individualų užsakymą.

Piligrimo centras (Belgorodas) organizuoja kelioneskad krikščionys galėtų ne tik melstis ir pasinerti į šventųjų relikvijas, bet ir susipažinti su aplankytų vienuolynų gyvenimu ir istoriniais faktais. Tokių kelionių kaina yra gana maža. Piligrimų centras (Belgorodas) mano, kad mokėjimas už apsilankymą šventose vietose yra auka šventai bažnyčiai, kuri vėliau teikia milžinišką finansinę pagalbą stačiatikių darželiui. Dėl šių lėšų našlaičiai galėjo keliauti ir lankytis šventose vietose.

Piligrimų centras siūlo daugybęįvairios ekskursijos. Kozelsko mieste yra žinomi nuo XIX a. Žinomi "Optinos dykumos". Jame yra žmogus, kuris yra Gelbėtojo vienuolynas, nesudarytas dykuma. Kelionė kainuos 2950 rublių. Tai apima apsilankymą šaltinyje, kuriame žmonės gali įvesti šventą vandenį.

Prisikėlimo moterys Zimovenkygarsus savo stebuklu. Piktograma buvo aiškiau išdėstyta. Vienuolynas yra naujas ir pasirodė jau po TSRS žlugimo. Pirmosios vienuolės pradėjo pasirodyti po veido apšvita ant vietinės bažnyčios piktogramų. Taip pat ekskursija apima apsilankymą Kristaus prisikėlimo bažnyčioje ir Muromo kaime, kur yra šventųjų relikvijos. Kelionės kaina 450 RUB.

piligrimų centras belgorodas

Piligrimų tvarkaraštis

Piligrimų centras (Belgorodas) yra vienerių metų grafikas, ir visi gali jį perskaityti ir planuoti kelionę į šventas vietas.

piligrimų centro kelionių grafikas

Ši kelionė yra labai naudinga sielai. Skirtingi skrydžiai į šventas vietas siūlo Belgorodą. Piligrimų centras, kurio kelionės tvarkaraštis rengiamas pagal piligrimų interesus, organizuoja įdomias ekskursijas.