Administracinių sprendimų veiksmingumas kaip socialinės partnerystės ir socialinės atsakomybės veiklos kriterijų

Verslas

Verslumas yra viena iš pagrindiniųvaidmenį plėtojant šiuolaikinę ekonomiką, užtikrinant tinkamą vadovybės sprendimų kokybę ir efektyvumą, tam tikrą vystymosi stabilumą, didinant lankstumą ir pritaikant šalies ekonomiką prie išorinių sąlygų, skatinant šalies ekonominės sistemos įvairovę kuriant ir įgyvendinant novatoriškas technologijas. Tradicinės ekonomikos transformacijos sąlygomis verslumas tampa ne tiek ekonominiu, kiek socialiniais santykiais. Todėl verslo struktūrų ir valstybės sąveika įgijo konsolidavimo pobūdį ir yra formalių ir neformalių principų, priemonių ir institucijų, užtikrinančių tinkamą valdymo sprendimų veiksmingumą, suderinimą, bendrų strateginių tikslų įgyvendinimą ir skaidrumo ugdymą, derinys. Tarptautinės valstybės ir verslo sektoriaus partnerystės patirties, susijusios su perėjimu prie naujo tipo ekonomikos, analizė leidžia struktūrizuoti jų bendradarbiavimą trimis kryptimis. Pirmasis yra funkcinis, kuris reiškia sąveikos sukūrimą ir plėtrą tose srityse, kurios lemia patekimą į gamybos veiksnius ir rinkas. Antrasis - sektorinis, interpretuojamas kaip bendros veiklos ir programų kūrimas, siekiant pagerinti verslo aplinką ir pašalinti suvaržymus konkrečiuose ekonomikos sektoriuose. Ir trečia - regioninė, įskaitant planus formuoti atskirų gamybos grupių kūrimą.

Dėl bendradarbiavimo veiklos ir efektyvumovalstybės institucijos ir verslo sektorius, priklauso nuo valdymo sprendimų socialinio veiksmingumo, socialinio klimato, ekonomikos stabilumo ir atvirumo, viešųjų gėrybių svarbos auga. Tai ypač akivaizdu švietimo, mokslo ir kultūros srityse. Modernios verslo iniciatyvos teisinės sistemos sukūrimas yra svarbiausias valstybės uždavinys, susijęs su sparčiu naujų informacijos šaltinių, ekonominių ryšių komunikavimu ir intelektualizavimu bei kitais valdymo sprendimų veiksmingumą lemiančiais veiksniais.

Kadangi užduočių sudėtingumas didėjaekonominis neekonominių sistemos elementų vaidmuo. Visuomenės kontrolė ir socialinė atsakomybė priverčia tiek verslininkus, tiek valstybines institucijas, kad sprendimų priėmimo procese būtų atsižvelgta į viešuosius prioritetus, kad būtų susieti asmens interesai ir šalies interesai.

Valdymo sprendimų efektyvumas šiandienpasiryžusi optimalus, stabilus ir harmoningi santykiai esamas palūkanas ir pajamas. Formavimas ir vystymas naujos paradigmos ekonomikoje sukuria ne tik standartines taisykles ir nuostatus, ir apibrėžia sąveikos verslo ir vyriausybės, kuri, viena vertus, nustatyti socialinės atsakomybės aplinką, ir, kita vertus - leidžia visuomenei reguliuoti administracinių sprendimų efektyvumą kontroliuojant visus dalykus ekonominiai santykiai, įskaitant viešąsias įstaigas. Iš pareigų ir atsakomybės balansas nėra pastovaus ir dinamiškai keičiasi, atsižvelgiant į pačios visuomenės evoliucijos.

Šiuolaikiniai moksliniai tyrimai socialinių reikalų srityjepartnerystė rodo, kad įmonės sėkmė ir jos indėlis į visuomenės socialinę plėtrą yra glaudesnė. Be to, galima teigti, kad socialinė atsakomybė šiuolaikinėje ekonomikoje tampa pragmatiška. Nepaisant to, kad labdaros renginiai nėra skirti pelnui, jų įgyvendinimas prisideda prie papildomos naudos atsiradimo: pasitikėjimo ir reputacijos stiprinimo, verslo aplinkos stabilizavimo, teigiamo kompanijos įvaizdžio formavimo.