Biudžeto funkcijos

Verslas

Paprastai nė viena valstybė pasaulyje negaliegzistuoja be valstybės biudžeto. Koks yra šis dokumentas ir kokios yra biudžeto funkcijos? Valstybės biudžetas - šalies piniginių sąnaudų ir pajamų paveikslas (balansas, sąmata). Jo vaidmuo nacionalinės ekonomikos vystyme visada buvo labai dviprasmis. Pakeitus mokesčių ir išlaidų lygį, vyriausybės dažnai reguliuoja bendrą paklausos apimtį. Dėl šios priežasties išskiriamos dvi biudžeto politikos rūšys: ribojančios (ribojančios) ir ekspansinės (ekspansinės). Pirmasis tikslas - sumažinti valdžios sektoriaus išlaidas ir didinti mokesčius, o tai lemia infliacijos silpnėjimą ir ekonominės konjunktūros normalizavimą. Antrasis susijęs su išlaidų didėjimu ir mokesčių lygio mažinimu, taip padedant įveikti sudėtingas ekonomines krizes.

Pajamos iš biudžeto sudaro tokios sąskaitapajamos, tokios kaip pajamų mokestis, mokesčiai įmonėms ir įmonėms, socialinio draudimo įmokos, netiesioginiai mokesčiai, vartojimo prekių mokesčiai, akcizai. Išlaidų biudžeto dalis atitinka valstybės poreikius finansiniams ištekliams.
Biudžeto funkcijos yra skirtingos, tačiau viena iš svarbiausiųyra bendros paklausos augimas, naudojant viešuosius paslaugų ir prekių pirkimus. Jis taip pat veikia kaip pagrindinis valstybės politikos instrumentas. Biudžeto ekonominė esmė yra tai, kad valstybė ją naudoja kaip pagrindinę socialinės ir ekonominės politikos įgyvendinimo priemonę ir užtikrina jos visišką funkcionavimą. Biudžeto pagalba didžiulis visų pajamų perskirstymas siekiant didžiausio socialinio teisingumo. Beveik pusė biudžeto skiriama socialiniams ir ekonominiams valstybės poreikiams.

Šios išlaidos suskirstytos į dvi grupes:
- socialinis - apima pensijų, išmokų, švietimo, sveikatos priežiūros išlaidų mokėjimo išlaidas;
- ekonominis - apima būsto kainąstatyba, regioninė plėtra, energetika, komunalinės paslaugos, gamtos apsauga, gamybos ir gavybos pramonė, transportas, gamtiniai ištekliai, žemės ūkis, ryšiai.

Įprasta valstybės biudžeto būklėlaikoma lygybe tarp jos pajamų ir išlaidų pusės. Ekonominės krizės metu biudžetas, kaip taisyklė, turi neigiamą pusiausvyrą, taigi pajamų deficitas. Spekuliacinio bumo laikotarpiu valstybės biudžete gali būti perteklius. Šiuo atveju susidaro perviršis, ty pajamų perviršis viršija biudžeto išlaidas. Krizių metu bendroji paklausa mažėja, o spekuliacinio bumo metu infliacija didėja. Valstybės biudžeto deficitą galima padengti išleidžiant pinigus, papildomas pajamas, didinant išorės ar vidaus skolą.

Valstybės biudžeto esmė yra akivaizdžiausia jo funkcijose. Kadangi jis yra laikomas pagrindiniu visos valstybės finansų sistemos elementu, jis vykdo tokias biudžeto funkcijas:
1. Paskirstymas - sutelkia lėšas per tam tikrus kanalus ir perskirsto jas per iždo įstaigas.
2. Kontrolė, kuri pasireiškia įgyvendinant kontrolės priemones visam lėšų formavimo ir paskirstymo procesui. Jį atlieka iždas, centrinis bankas, visos mokesčių institucijos.
3. BVP perskirstymas.
4. Ekonomikos skatinimas ir reguliavimas.
5. Finansinė parama iš biudžeto (valstybės institucijos).
6. Socialinės politikos vykdymas.
Papildomos biudžeto funkcijos:
- informacijos funkcija;
- viešųjų preferencijų institucionalizavimas;
- reguliuojama.
Valstybės biudžetas laikomas teisės aktu, kuris yra šalies svarbiausias finansinis planas.